Đại Lễ Pháo Hoa

Ngày đăng: 18/03/2020 | Chuyên mục: Tin Tức


 


PHẦN THƯỞNG CỦA EVEN

Pháo hoa huy hoàng + pháo hoa dực rỡ

1.000.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong nhưng thứ dưới đây:

2.000.000 exp

3.000.000 exp

4.000.000 exp

6.000.000 exp

7.000.000 exp

8.000.000 exp

20 điểm danh vọng

20 điểm sư môn

50 điểm chân khí

1 Mảnh thái dịch

Tiểu nhân sâm 

Cây bát nhã lớn

Tàng rương

Quân công chương   

Quân công đại Quân công huy hoàng

Thiên thạch linh thạch

Tiểu định hồn

01 cường hóa quyển 12 

01 cường hóa quyển 13

thú cưỡi gấu manh manh ( 7 ngày)

pháo hoa đại lễ

1.500.000 điểm kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau

1.500.000 exp

10.000.000 exp

15.000.000 exp

20.000.000 exp

25.000.000 exp

30.000.000 exp

500 điểm tích lũy chiến trường

1000 điểm công trạng

02 mảnh thái dịch

01 Tu chân yếu quyết 7 ngày

01 Cửu chuyển hồi huyền đơn

01 đại nhân sâm

01 trứng linh thú cao

01 thiên thạch linh thạch

01 tiểu định hồn

01 đại định hồn

01 cường hóa quyển 14

01 quân công đại

01 quân công huy hoàng

01 ma đao thạch

01 cường hóa quyển 15

01 ma đao thạch 2

01 ma đao thạch 3

01 thú cưỡi gấu manh manh ( vĩnh viễn)

01 tây bắc vọng

01 minh nguyệt dạ

01 bánh bột vàng

x1 Thần Tài Bảo Rương

x1 ngũ hoa tụ nguyên tán

x1 thất hoa tụ nguyên tán

 

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG TỐI DA

NHÂN SỸ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU

2000 pháo hoa huy hoàng

-LỰA CHỌN  1: 2.000.000.000 EXP

-LỰA CHỌN 2: 1 CHUYỂN SINH ĐƠN

-LỰA CHỌN 3: 10000 SƯ MÔN

2000 pháo hoa rực rỡ

-LỰA CHỌN  1: 2.000.000.000 EXP

-LỰA CHỌN 2: 1 CHUYỂN SINH ĐƠN

-LỰA CHỌN 3: 10000 DANH VỌNG

2000 pháo hoa đại lễ

01 MẬT TỊCH SIÊU CẤP 30% THEO HỆ PHÁI

5 Thần Tài Bảo Rương

16 tinh hoa uẩn linh 6

5 vé tiếu y vàng

Báo Vàng Bảo Bảo (khóa, vinh viễn)

⦁ Lưu ý: 

⦁ Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 2000 pháo hoa huy hoàng, pháo hoa rực rỡ, pháo hoa đại lễ

⦁ Nhân vật phải sử dụng 2000 pháo hoa huy hoàng và 2000 pháo hoa rực rỡ mới có thể sử dụng được pháo hoa đại lễ

⦁ Phần thưởng sử dụng tối đa chỉ nhận 1 lần duy nhất

⦁ Nhân vật vô môn phái sẽ không nhận được mật tịch khi nhận phần thưởng tối đa của nước hoa đặc biệt

⦁ khi sử dụng 2000 pháo hoa đại lễ thì phần thưởng tự chuyển về hành trang ( nên có > 10 ô trống)