Download Game

Ngày đăng: 18/03/2020


Quý anh hùng vui lòng DOWNLOAD GAME BẢN CHÍNH THỨC tại một trong các cách sau:

 

CÁCH 1 : Dùng cho các bạn chưa có game võ lâm truyền kỳ 2, Hệ thống sẽ tự động cập nhật game
TẢI BẢN CÀI ĐẶT ONLINE
STT Dung Lượng Host Server Download
1 5.2 MB TRỰC TIẾP TẢI VỀ

HƯỚNG DẪN :

  • Bước 1: Tải file setup_jx2huynhde.exe.

  • Bước 2:Chạy setup_jx2huynhde.exe. Chọn Next và install để cài đặt.

  • Bước 3:Đợi Autoupdate chạy tải file về hoàn tất là có thể đăng nhập vào game.

Lưu ý : nếu chúng ta sẽ nhìn thấy cửa sổ Windows Protect your PC, nhấn More info rồi chọn tiếp Run away để chấp nhận cài đặt phần mềm.

 

 

 

CÁCH 2 : Dùng cho các bạn chưa có game võ lâm truyền kỳ 2
TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ
STT Dung Lượng Host Server Download
1 3.2 GB TRỰC TIẾP TẢI VỀ

HƯỚNG DẪN :

  • Bước 1: Tải file VLTK2 – HuynhDe.exe.

  • Bước 2: Chạy VLTK2 – HuynhDe.exe. Chọn Next và install để cài đặt.

  • Bước 3: Chạy Autoupdate để đăng nhập vào game.

Lưu ý : nếu chúng ta sẽ nhìn thấy cửa sổ Windows Protect your PC, nhấn More info rồi chọn tiếp Run away để chấp nhận cài đặt phần mềm.

 

 

CÁCH 3 : Dùng cho các bạn đã có game võ lâm truyền kỳ 2
TẢI BẢN AUTOUPDATE
STT Dung Lượng Host Server Download
1 6.3 MB TRỰC TIẾP TẢI VỀ

HƯỚNG DẪN :

  • Bước 1: Tải  file Autoupdate.zip.

  • Bước 2: Giải nén và copy vào thư mục game của bạn.

  • Bước 3: Chạy Autoupdate.exe -> VÀO GAME(R).

 


Trân trọng,

BQT JX2HUYNHDE.